O nás

Kdo jsme

Sport Club Spirit organizující kroužky ve školách a školkách je významná organizace zajišťující zázemí a rozvoj pro více než několik tisíc dětí a dospělých po celé Praze a Středočeském kraji. Kromě pořádání samotných kroužků organizace sdružuje významné sportovní kluby napříč různými sporty a zajišťuje zázemí mnoha sportovním reprezentantům a úspěšným sportovcům.

Jak to všechno začalo

Myšlenka o založení organizace zajišťující kroužky na školách a školkách vznikla na základě impulzu ze sportovního prostředí a řady rodičů. V České republice chyběl jasný sportovní koncept dlouhodobého rozvoje dětí a mládeže s možností kombinace výhod kroužku a sportovního klubu.  Proto se rozhodla parta trenérů, kamarádů a zástupců úspěšných sportovních klubů založit organizaci, která má nejen sdružovat dané sportovní kluby, ale také nabízí dětem a mládeži aktivně trávit volný čas a možnost kvalitně se seznámit a naučit základy daného sportu v blízkosti svého bydliště, či školy. Často také v prostředí, které dítě zná a je mu blízké. Jasný a ojedinělý koncept navíc nabízí dítěti možnost systematického a dlouhodobého rozvoje.

Koncept

Ojedinělý koncept je tvořen myšlenkou propojení volnočasových aktivit kroužků a sportovních klubů, které patří k nejlepším v České republice a nabídnout tak dětem nejlepší možnost dlouhodobého rozvoje.  

Hlavním konceptem kroužků je nabídnout dětem kvalitní kroužek v blízkosti bydliště, či školy a pomoci tak dětem a mládeži aktivně trávit volný čas, naučit se základní dovednosti v daném sportu a seznámit se s ním. Často v místech, které dítě zná a je mu blízké. Poté co se s daným sportem seznámí, naučí se základní dovednosti a zjistí, že se danému sportu chce více věnovat, nabízí se mu možnost přestupu do jednoho ze sportovních center, kde jsou tréninky organizovány sportovními kluby. Rozdíl mezi kroužkem a sportovním klubem je zejména v tom, že ve sportovních klubech, resp. sportovních centrech je větší frekvenci tréninků, prohlubují se naučené dovednosti v daném sportů, jsou zde pokročilejší skupiny a soutěžní družstva. Děti a mládež tak mají jedinečnou možnost se dále rozvíjet a dělat to co je baví. Nejsou ani výjimkou děti kombinující tréninky v kroužku a ve sportovním klubu.

Díky velmi úzké spolupráci se sportovními svazy a nejlepšími sportovními kluby jsou rodičům, resp. dětem nabízeny jen ty nejkvalitnější sportovní centra. Myslíme také na rodiče a časovou náročnost, proto většina tréninkových center jsou umístěna v lehce dojezdové vzdálenosti od škol, kde kroužky probíhají.

Současnost

V současné době organizace pořádá kroužky a sportovní aktivity pro více než několik tisíc dětí v Praze a Středočeském kraji. Úzce spolupracuje s mnoha sportovní svazy, nejúspěšnějšími sportovními kluby, reprezentacemi v různých sportech, státními institucemi, s řadou škol a školek a mnoha lektory a učiteli, kteří seznamují děti s různými sporty.

Budoucnost

Budoucnost již můžete tvořit s námi!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace